Afspraken borgenKlantgericht werkenKosten besparenWerkwijze verbeteren

Herkent u ook het probleem dat ondanks de succesvolle implementatie van de ISM-, USM- of ITIL-processen, de doorlooptijden nauwelijks verbeterd zijn? Of dat na de implementatie de echte problemen en prioriteiten niet voldoende worden gezien?

Dan kan al snel het gevoel gaan heersen dat de onderneming en de IT-dienstverlening onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Daardoor kan het vertrouwen van de organisatie in ISM, USM of ITIL afnemen.

Onnodig, want bovenstaande frameworks hebben al lang hun waarde bewezen. Hoe kunnen we dan tóch onze service organisatie naar een hoger niveau tillen? Met andere woorden: is er een concept dat deze processen kan optimaliseren en dat we veel meer kunnen doen met veel minder inspanning? Het antwoord is Lean IT, want Lean IT benadert de zaken op een net iets andere manier.

Daar waar ISM, USM en ITIL vooral definieert hoe processen geïmplementeerd moeten worden, heeft Lean IT een sterke focus op houding en gedrag. Alle medewerkers zijn continue op zoek naar kleine (proces) verbeteringen met het oog op minimaliseren van verspilling en het verhogen van de klantwaarde. Bovendien levert Lean IT de tools om dit te bewerkstelligen en kan daarom complementair zijn aan ISM, USM of ITIL.

Lean IT is dus de volgende stap zijn om de bedrijfsmiddelen ‘People’, ‘Process’, ‘Product’ harmonieus met elkaar te laten samenwerken

Wat is Lean IT?

Lean IT is een management-filosofie en richt zich op het maximaliseren van waarde voor de klant door het minimaliseren van verspilling.

Lean IT gaat hierbij uit van 5 principes.

  1. De klant bepaalt wat er geleverd dient te worden. (Customer Value)
  2. De IT-organisatie dient zich continu af te vragen of datgene wat ze doen, waarde toevoegt voor de klant (Value Stream)
  3. De IT-organisatie dient te zorgen voor een continue doorstroming in de processen, precies op tijd zonder veel pieken of dalen (Flow)
  4. De IT-organisatie biedt de dienst aan op het moment dat de klant deze nodig heeft (Pull)
  5. De IT-organisatie zorgt ervoor dat de diensten meteen goed geleverd worden, zonder verspilling (Perfection)

Waardevolle activiteiten

Om de klantwaarde zo hoog mogelijk te houden wil je als IT-organisatie zo veel mogelijk ‘Value Add’ activiteiten uitvoeren. Oftewel werk dat in de ogen van de klant waarde toevoegt. De klant is bereid om hiervoor te betalen. Dit wil je dus optimaliseren.

Uiteraard zal er ook werk uitgevoerd moeten worden dat geen waarde toevoegt voor de klant, maar toch gedaan moet worden. Deze ‘Necessary Non-Value Add’ activiteiten wil je minimaliseren.

Werk dat geen waarde toevoegt voor de klant of voor de business wil je het liefst elimineren. Deze activiteiten worden ‘Non-Value-Add’ activiteiten genoemd.

Conclusie

Lean IT kan in veel gevallen helpen om de ISM-, USM- of ITIL-processen in iedere IT-organisatie tot een succes te maken. Het is belangrijk om altijd de klant centraal te plaatsen. Vervolgens kunnen de processen daarop ingericht worden, waarbij nauwkeurig bepaald moet worden wat noodzakelijk is en wat niet (Value Add versus Non-Value Add). In een volgende blog zal ik beschrijven op welke wijze dit aangepakt kan worden.

Nu ben jij aan de beurt

Vond je dit artikel interessant? Binnenkort deel 2!

Heb je vragen of opmerkingen? Of misschien wel een eigen visie op het gebruik van Lean IT als onderdeel van de ISM-, USM- of ITIL-processen? Dan hoor ik ’t graag van je.

Vriendelijke groet,
Frank Eerland
Procesconsultant