De ITSM-software van Mproof is zeer geschikt voor Dashboards en Rapportages

Privacy-wetgeving.

Uw privacy is bij ons ruimschoots gewaarborgd.

Binnenkort treedt de algemene verordening gegevensbescherming in werking. Deze regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is gelijk voor alle landen in de EU. Los daarvan is het goed om te weten dat Mproof de privacy van haar gebruikers en website zeer serieus neemt. Op deze pagina leest u wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u de website raadpleegt.

Privacy statement

Als u op onze website surft, is dat anoniem, tenzij u ervoor kiest uw persoonsgegevens met Mproof te elen, bijvoorbeeld voor het ontvangen van nadere informatie of het aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief van Mproof. Uw (persoons)gegevens worden door ons verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven, het uitoefenen van relatiebeheer, het uitvoeren van activiteiten ter vergroting van het klantenbestand van Mproof en het uitvoeren van statistische analyses over uw bezoek aan onze website. Daarnaast verzamelen wij gegevens die gebruikt worden om de website goed te laten functioneren.

Bekijk de volledige disclaimer
Werk samen aan betere Service Management resultaten met Business Intelligence
Bent u al klaar voor de algemene verordening gegevensbescherming

Uw data blijft te allen tijde van u

Wij respecteren de privacy van gebruikers van onze website. Indien u ons uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt via de website, dan zullen wij deze persoonsgegevens enkel gebruiken ten behoeve waarvan u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nadere informatie of het aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrief).

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Uw persoonsgegevens zullen bovendien zonder uw voorafgaande toestemming aan derden worden verstrekt.

Voldoet uw IT-organisatie al aan alle criteria van de AVG?

Iedere organisatie in Europa dient voorbereid te zijn op de nieuwe privacy-wetgeving (AVG). Met onze ITSM-software, Clientele ITSM, bent u in staat om alle data die u gebruikt, zoals privacygevoelige persoonsgegevens, op een veilige en verantwoorde manier te verwerken. Clientele ITSM voldoet namelijk niet alleen aan de criteria voor de AVG, maar ook aan de eisen van het nog strictere ISO 27001.

Wilt u ook bewerkstelligen dat de processen en procedures in uw serviceorganisatie voldoen aan de richtlijnen van de AVG? Dan is onze checklist echt iets voor u.