Toepassingsbereik.

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door Mproof B.V. (hierna: Mproof) geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door Mproof worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Mproof staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Mproof gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer is ook beschikbaar in andere talen. Mocht de anderstalige disclaimers verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer leidend.

Eigendom.

De website(s) van Mproof zijn eigendom van Mproof (KvK-nummer: 27167258, BTW-nummer: NL805916416B01, IBAN-nummer: NL36ABNA0486705560).

De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, en tekst op deze site zijn intellectueel eigendom van Mproof. Het kopiëren en verspreiden van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Informatie van derden.

Mproof is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Aansprakelijkheid.

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Mproof deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Mproof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Privacy Statement.

Wij respecteren de privacy van gebruikers van onze website. Graag informeren wij u dan ook via deze privacy- en cookiestatement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over u als gebruiker van onze website. Door gebruik te maken van de website van Mproof, gaat u akkoord met de inhoud van deze privacy- en cookiestatement.

De software van Mproof is zeer geschikt voor IT Service ManagementWat verzamelen wij?

Via onze website verzamelen wij diverse gegevens van bezoekers van onze website, zoals de bronurl, browsertype, gegevens die de browser van een bezoeker van onze website meestuurt, de duur van het bezoek op onze website, het klikgedrag van een bezoeker etc. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Hiernaast verzamelen wij IP-adressen, maar ook deze informatie zal niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Het is derhalve mogelijk om onze website anoniem te bezoeken en op die manier meer over Mproof en de producten en diensten van Mproof te weten te komen.

Via onze website is het ook mogelijk om zelf uw persoonsgegevens aan Mproof te verstrekken, bijvoorbeeld voor het ontvangen van nadere informatie of het aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief van Mproof. In zijn totaal verzamelen we de onderstaande gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Uw (persoons)gegevens worden door ons verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven, het uitoefenen van relatiebeheer, het uitvoeren van activiteiten ter vergroting van het klantenbestand van Mproof, het verzamelen van informatie en het uitvoeren van statistische analyses over uw bezoek aan onze website en uw gebruik van de website. Daarnaast verzamelen wij diverse (persoons)gegevens die gebruikt worden om de website goed te laten functioneren en de werking ervan te optimaliseren. In het kort verzamelen we de gegevens om de volgende redenen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Mproof analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Mproof volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Mproof neemt in geen geval besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mproof) tussen zit.

Wat doen wij met uw gegevens?

Indien u ons uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt via de website, dan zullen wij deze persoonsgegevens enkel gebruiken ten behoeve waarvan u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nadere informatie of het aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrief). Wij bewaren de van u ontvangen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Mproof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mproof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Mproof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mproof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mproof.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mproof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Mproof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mproof.nl

Cookies.

We zijn verplicht om u te informeren over en u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op onze website www.mproof.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen die door de website bij een later bezoek eveneens kan worden uitgelezen.

Mproof maakt op zijn website gebruik van zogenoemde functionele cookies, analytische cookies, tracking cookies en soortgelijke technieken zoals JavaScript en HTML5-local storage. Wij en derden maken gebruik van deze cookies en technieken op onze website om informatie te verzamelen en statistische analyses uit te voeren over uw bezoek aan onze website en uw gebruik van de website. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en de werking hiervan te blijven optimaliseren.

Voor meer informatie over ons cookiebeleid en een overzicht van de cookies en technieken die wij gebruiken kunt u dit privacy- en cookiestatement raadplegen.

Wat zijn cookies?

Een groot deel van de door Mproof via de website verzamelde gegevens, wordt verzameld door het gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Mproof maakt op deze website gebruik van:

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Ze worden gebruikt voor:
  • Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen.
  • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina.
  • Het opslaan van voorkeuren.
  • Het opsporen van misbruik van onze website door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
 • Analytische cookies: Deze cookies dienen ertoe het gebruik van onze website te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit kan worden verbeterd. In dit kader maakt Mproof gebruik van Google Analytics en HubSpot. De verkregen gegevens worden overgebracht naar deze partijen. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics en hier het privacybeleid van HubSpot. 
 • Tracking cookies: Deze cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag van bezoekers te identificeren op de website van Mproof en andere websites. In dit kader maakt MProof gebruik van Google AdWords, Google Analytics, HubSpot, SensorPro en Online Succes. De verkregen gegeven worden overgebracht naar deze partijen. Lees hier het privacybeleid van Google, HubSpot, SensorPro en Online Succes

Overige technieken

Naast bovengenoemde cookies, maakt Mproof op deze website gebruik van de volgende technieken:

 • JavaScript
 • HTML5 Local Storage

Hyperlinks

Op onze website hebben wij een aantal hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn. Indien u de websites van deze derden bezoekt, zal het privacy- en cookiebeleid van deze websites van toepassing zijn op uw bezoek aan deze websites.

Rechten

Indien wij uw persoonsgegevens, dan heeft u verschillende rechten ten aanzien van deze persoonsgegevens. U heeft het recht om u tot ons te wenden met een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om u te verzetten tegen iedere verwerking van uw persoonsgegevens door Mproof. Voornoemde rechten kunt u uitoefenen door schriftelijk (per post of e-mail) contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Mproof

Mproof B.V.
Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
E-mailadres: info@mproof.nl
Telefoonnummer: +31705117006

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiestatement te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.