Algemene verordening gegevensbescherming.

De impact op uw service-organisatie.

Op 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming in werking. Deze regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is gelijk voor alle landen in de EU. De verordening kan grote gevolgen hebben voor uw IT-organisatie, omdat deze veelal alle informatie rondom persoonsgegevens verwerkt. Daarmee wordt bedoeld: ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene)’. Volgens de nieuwe wetgeving dient iedere organisatie aan te kunnen tonen dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

UMCG
Mercedes-Benz
Motion10
HTM
KPN
IT Worxx
ISO 27001 databeveiliging

Clientele ITSM.

Bescherm alle persoonsgegevens.

Met onze software, Clientele ITSM, bent u in staat om alle data die u gebruikt, zoals privacygevoelige persoonsgegevens, op een veilige en verantwoorde manier te verwerken. Clientele ITSM voldoet niet alleen aan de criteria voor de AVG, maar ook aan de eisen van het nog strictere ISO 27001.

Wij kunnen u helpen.

U staat er niet alleen voor.

Mproof is zelf sinds 2016 volledig gecertificeerd in ISO 27001. Dus of u nu voor het eerst kennismaakt met informatiebeveiliging of dat u uw expertise wilt uitbreiden, wij bieden de juiste handvaten om een gedegen start te maken met de informatiebeveiliging in uw organisatie. Aan de hand van best practises kunnen we samen met u uw organisatie eenvoudig klaarstomen voor de gestelde vereisten.

Werkwijze.

Ontvang meer informatie over onze aanpak.

“We zijn destijds gestart als een nieuwe organisatie. We moesten alle processen opnieuw inrichten. Het hielp daarbij enorm dat er al een procesindeling in Clientele ITSM zat waar al goed over was nagedacht.”

Peter Boerman, VolkerWessels