Algemene verordening gegevensbescherming.

Bent u er klaar voor met uw serviceorganisatie?

Op 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming in werking. Deze regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is gelijk voor alle landen in de EU. De verordening kan grote gevolgen hebben voor uw IT-organisatie, omdat deze veelal alle informatie rondom persoonsgegevens verwerkt. Is uw organisatie al klaar voor de AVG? Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van processen en procedures in serviceorganisaties, zijn wij zeer goed in staat u te begeleiden bij het implementeren van de vereiste stappen.

De ITSM-software van Mproof is zeer geschikt voor Dashboards en Rapportages
IT Worxx
Vodafone
Connexxion
Konica Minolta
Refresco
DigiD
Werk samen aan betere Service Management resultaten met Business Intelligence

Heeft u alle processen op orde?

Nieuwe wetgeving met verstrekkende gevolgen.

Om goed de impact te kunnen bepalen van de nieuwe wetgeving, kunt u uzelf een aantal belangrijke vragen stellen.

  • Heeft u alle processen rond gegevensverwerking al op orde?

  • Hoe zorgt u er voor dat deze processen worden uitgevoerd zoals afgesproken?

  • Kunnen gebruikers hun eigen data inzien, wijzigen en verwijderen?

  • Hoe gaat uw organisatie om met eventuele datalekken?

Waarschijnlijk dient u uw verwerkingssysteem zo in te richten dat de rechten van gebruikers worden gerespecteerd en gerealiseerd, te meer omdat de aantoonplicht bij de gegevensverwerker komt te liggen.

UMCG
Equinix
Refresco
VolkerWessels
Fontys
KPN

De impact van de AVG op uw organisatie.

Bewustwording creëren bij uw medewerkers.

Volgens de nieuwe wetgeving dient iedere organisatie aan te kunnen tonen dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Veel van de eisen die aan de dataverwerkende organisatie worden gesteld zullen terechtkomen bij uw serviceorganisatie. Uw medewerkers zijn daarmee verantwoordelijk voor een correcte toepassing van de AVG. Daarom is het van belang dat u de privacy van gebruikers behandelt als servicelevel. Zo kunt u toezien op naleving en de resultaten analyseren. En door de AVG op te nemen in uw werkwijze garandeert u dat alle werknemers bewust zijn van de gevolgen.

Bent u al klaar voor de algemene verordening gegevensbescherming

Optimaal voorbereid met onze ITSM-software.

Voldoen aan alle criteria van de AVG.

Met onze ITSM-software, Clientele ITSM, bent u in staat om alle data die u gebruikt, zoals privacygevoelige persoonsgegevens, op een veilige en verantwoorde manier te verwerken. Clientele ITSM voldoet namelijk niet alleen aan de criteria voor de AVG, maar ook aan de eisen van het nog strictere ISO 27001.

Wilt u ook bewerkstelligen dat de processen en procedures in uw serviceorganisatie voldoen aan de richtlijnen van de AVG? Dan kunnen onze consultants u met raad en daad bijstaan.

Service Management-software als SaaS-oplossing

Onze unieke werkwijze.

Ontvang meer informatie over onze aanpak.

Dave en Frank: de experts in ISM