De overheid kan niet zonder IT.

De overheid moet voorop lopen op het gebied veilige IT, zeker gezien haar voorbeeldfunctie. Daarom staat informatiebeveiliging, -vernieuwing en -verbetering altijd op de agenda van IT-management. Er zijn vele vormen van normeringen die gelden, zoals de ISO20000, ISO27001, BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) en BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeente).

Daarnaast zijn er altijd wel beleidsveranderingen en verbetertrajecten gaande terwijl de winkel open blijft en de overheidsmedewerkers gewoon moeten blijven presteren. Dit maakt het voeren van een klantvriendelijk en servicegerichte organisatie niet eenvoudig. Geregeld komt het voor dat overheidsprojecten enorme vertraging oplopen, terwijl de kosten de pan uit rijzen. Wij vinden dat dat beter kan.

Mproof is dé Service Management-specialist van Nederland. Wij leveren al 20 jaar software en diensten op dit gebied. Met de unieke aanpak op basis van “de 7 stappen tot succesvol Service Management” wordt elke interne organisatie goed en vakkundig georganiseerd. De ervaring van honderden trajecten zorgt ervoor dat we alle kennis in huis hebben om onze klanten optimaal te ondersteunen bij de hedendaagse Service Managementuitdagingen. Zo gaat iedere overheidsorganisatie efficiënter werken, tegen lagere kosten. Bekijk enkele praktijkstudies van overheidsinstanties die wij actief hebben geholpen bij het inrichten van hun werkprocessen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van VWS

Twee jaar geleden heeft het ministerie van VWS een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt. Een van de onderdelen hiervan is het invoeren van het Elektronisch Patienten Dossier (EPD).

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Het COA is de uitvoerende overheidsinstelling in Nederland inzake de opvang van asielzoekers. Op diverse locaties verspreid over het hele land maakt het COA gebruik van de Clientele software.